Rhagolwg: Y Barri v Aberystwyth

DGz0iIKW0AAYtUG
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Iau, 10 Aug 2017, 11:20

Ar ôl 13 o flynyddoedd caled, mae’r Barri yn ôl yn Uwch Gynghrair Cymru, ac mi fydd eu gêm gyntaf o’r tymor newydd yn fyw ar S4C am 17:00 brynhawn Sul pan fydd tîm Gavin Chesterfield yn croesawu Aberystwyth i Barc Jenner.

Mae hi’n gyfnod cyffrous i’r ymwelwyr hefyd gan eu bod yn paratoi am eu gêm gystadleuol gyntaf o dan arweiniad eu rheolwr newydd Neville Powell.

Pa ffordd well o ddathlu pen-blwydd Uwch Gynghrair Cymru JD yn 25 oed na thrwy ymuno â Dylan Ebenezer, Nicky John ac Owain Tudur Jones ar Barc Jenner ar gyfer y gêm fawr rhwng Y Barri ac Aberystwyth?

Mae adfywiad anhygoel Y Barri bron yn gyflawn – ar ôl ennill pencampwriaeth UG Cymru ar saith achlysur, a chodi Cwpan Cymru chwe gwaith fe aeth y clwb i drafferthion ariannol yn 2003 a dirywio’n raddol cyn cael eu tynnu o’r pyramid pêl-droed yn haf 2013.

13 mlynedd ers syrthio, mae’r Barri yn ôl yn Uwch Gynghrair Cymru ac yn barod am yr her o geisio ail-sefydlu eu hunain fel un o gewri pêl-droed Cymru.

Mae’r rheolwr Gavin Chesterfield wedi dangos ffydd yn y garfan sicrhaodd ddyrchafiad o Brif Adran y De gan nad oes yna newidiadau mawr wedi bod ym Mharc Jenner dros yr haf.

Yn wahanol i’r Barri, mae sawl newid wedi bod yn Aberystwyth ac nid y lleiaf o’r rheiny yw apwyntiad y rheolwr newydd Neville Powell sydd yn enw cyfarwydd i ddilynwyr y gynghrair.

Treuliodd Powell 14 mlynedd wrth y llyw i Gei Connah (1993-2007) cyn cael ei benodi’n reolwr Bangor a treulio naw mlynedd yn rheoli’r Dinasyddion (2007-16) cyn cael ei ddi-swyddo yn haf 2016.

Yn ei gyfnod fel rheolwr Bangor fe enillodd Neville Powell UG Cymru unwaith (2010/11) a Chwpan Cymru deirgwaith yn olynol (2008, 2009, 2010), ac mi fydd yn gobeithio defnyddio’r profiad hwnnw i godi Aberystwyth i fyny’r tabl wedi i’r clwb ddioddef tymor trafferthus yn 2016/17 gan osgoi’r cwymp o drwch blewyn.

Gêm ddiwethaf:
Aberystwyth 3-1 Y Barri (19/12/03)

Y Barri v Aberystwyth yn FYW ar S4C ddydd Sul, 13 Awst am 17:00.