Penwythnos agoriadol tymor newydd UG Cymru

NCM_3521

Mae’r aros ar ben ac mae 12 clwb Uwch Gynghrair Cymru yn barod i ddechrau’r tymor newydd y penwythnos yma.

Nos Wener

Bangor v Y Seintiau Newydd | Nos Wener – 19:45
Mi fydd hi’n dipyn o brawf i Kevin Nicholson a Scott Ruscoe yn eu gêm gynghrair gyntaf fel rheolwyr Bangor a’r Seintiau Newydd.

Gorffenodd Bangor yn 4ydd y tymor diwethaf, sef eu safle uchaf ers tair mlynedd ac fe lwyddodd y clwb i sicrhau pêl-droed Ewropeaidd drwy ennill y gemau ail gyfle.

Bellach, mae’r Dinasyddion wedi dechrau’r broses o geisio troi’r clwb yn un proffesiynol llawn-amser, felly bydd y tîm rheoli o Kevin Nicholson a Gary Taylor-Fletcher yn gobeithio arwain Bangor i orffen yn uwch eto eleni.

Mae Scott Ruscoe wedi cymryd yr awennau fel rheolwr Y Seintiau Newydd wedi i Craig Harrison dderbyn swydd fel rheolwr Hartlepool United yn y Gynghrair Genedlaethol.

Bydd Y Seintiau yn anelu i barhau â’u cyfnod o ddominyddiaeth wrth i’r clwb o Groesoswallt lygadu’r bencampwriaeth am y seithfed tymor yn olynol.

Y tro diwethaf i’r timau gwrdd fe lwyddodd Bangor i guro’r Seintiau am y tro cyntaf ers pedair mlynedd.

Doedd Bangor heb ennill dim un o’u 17 gêm gynghrair ddiwethaf yn erbyn y pencampwyr cyn eu trechu 3-0 yn Nantporth ym mis Ebrill.

Gêm ddiwethaf:
Bangor 3-0 Y Seintiau Newydd (14/04/17)

Prestatyn v Cei Connah | Nos Wener – 19:45
Mae Prestatyn yn dychwelyd i UG Cymru ar ôl dau dymor yng Nghynghrair Huws Gray.

Roedd hi’n dymor ardderchog i dîm Neil Gibson llynedd, orffenodd 16 pwynt uwchben Caernarfon (2il) gan sgorio 114 o goliau (31 yn fwy nac unrhyw glwb arall yn y gynghrair).

Roedd 2016/17 yn dymor hanesyddol i Gei Connah hefyd, gyda’r Nomadiaid yn gorffen yn eu safle uchaf erioed yn UGC (2il) ac yn sicrhau lle yn Ewrop am yr ail flwyddyn yn olynol.

Fe lwyddodd Cei Connah i guro cewri’r Ffindir, HJK Helsinki 1-0 yn eu cymal cyntaf yn Ewrop dros yr haf, cyn colli 3-0 yn yr ail gymal.

Mae’r Nomadiaid wedi dechrau’r broses o droi’n glwb llawn amser ar ôl rhoi cytundebau proffesiynol i Jake Phillips, Joe Heath, Declan Poole a Rhys Williams.

Fe allai hi fod yn dipyn o achlysur i’r teulu Edwards o Brestatyn, gan bod y brodyr Zyaac, Noah a Zebb Edwards yng ngharfan eu tref genedigol, tra bod eu brawd mawr, Kai Edwards yn debygol o ddechrau i’r Nomadiaid, felly mae na siawns y bydd y pedwar brawd yn chwarae nos Wener.

Mae llai na chwe mis ers i’r ddau glwb yma herio ei gilydd yn Stadiwm Motion Finance yn rownd wyth olaf Cwpan Cymru gyda Cei Connah yn ennill ar giciau o’r smotyn y diwrnod hwnnw.

Gêm ddiwethaf:
Prestatyn 2-2 Cei Connah (27/02/17) – Cei yn ennill 4-3 ar g.o.s

Y Bala v Y Drenewydd | Nos Wener – 19:45
Llwyddodd Y Bala i achosi sioc yn ffeinal Cwpan Cymru 2016/17 gan guro’r Seintiau Newydd a sicrhau bod y gwpan yn mynd i Faes Tegid am y tro cyntaf erioed.

Fe sicrhaodd Y Bala le’n Ewrop am am y pedwerydd tro yn eu hanes, ond er gorffen y tymor gyda’r un nifer o bwyntiau a’r tymor blaenorol (57pt) fe orffenodd y clwb yn y 3ydd safle, sef eu safle isaf yn UGC ers tair mlynedd.

Mae na dipyn o newidiadau arwyddocaol wedi digwydd yn y Bala dros yr haf ac un o’r straeon mwyaf yw bod y Tryc, Les Davies wedi symud i Faes Tegid ar ôl dau dymor yng Nghei Connah.

Les Davies yw’r chwaraewr mwyaf profiadol sydd yn dal i chwarae yn UG Cymru (dros 400 o gemau cynghrair) ac mae’r blaenwr yn un o’r dim ond 25 o chwaraewyr i sgorio 100 o goliau yn UG Cymru.

Ond mae na nifer o enwau profiadol wedi gadael Maes Tegid dros yr haf.

Mae Mark Jones, Mark Connolly, Lee Hunt a Kieran Smith wedi gadael – y pedwar yn y rhestr o’r 10 chwaraewr i wneud y nifer fwyaf o ymddangosiadau i’r Bala yn UG Cymru – pedwar o chwe prif sgorwyr holl hanes Y Bala yn y gynghrair.

Gwelwyd sawl newid yn Y Drenewydd dros yr haf hefyd gyda’r capten Shane Sutton a Chwaraewr y Tymor UG Cymru a phrif sgoriwr y gynghrair y tymor diwethaf, Jason Oswell yn ddim ond dau o’r nifer o chwaraewyr sydd wedi ffarwelio â Pharc Latham.

Ar ôl dechrau araf i’r tymor fe lwyddodd y Robiniaid i gyrraedd y gemau ail gyfle yn 2016/17, ond bydd rhaid aros i weld os all yr arwyddiadau newydd, Leon Clowes a Jamie Reed lenwi esgidiau Sutton ac Oswell eleni.

Dyw’r Bala heb golli dim un o’u chwe gêm ddiwethaf yn erbyn y Robiniaid.

Gêm ddiwethaf:
Y Bala 1-0 Y Drenewydd (02/10/16)

Dydd Sadwrn

Derwyddon Cefn v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Roedd hi’n dymor da i’r ddau dîm yma y tymor diwethaf, yn bennaf gan iddyn nhw osgoi’r cwymp ar ôl ennill dyrchafiad i UG Cymru y tymor blaenorol.

Llwyddodd Met Caerdydd i sicrhau lle yn y Chwech Uchaf yn eu tymor cyntaf yn y brif adran, ac roedden nhw o fewn un gêm i gyrraedd Ewrop cyn colli yn rownd derfynol y gemau ail gyfle yn erbyn Bangor.

Roedd y Derwyddon yn un o’r ffefrynnau i syrthio’n syth yn ôl i lawr o UG Cymru y tymor diwethaf, ond fe orffenodd tîm Huw Griffiths yn yr 8fed safle, sef eu safle uchaf erioed yn y gynghrair.

Does dim llawer o newidiadau wedi bod i garfan y myfyrwyr, tra bod Cefn wedi arwyddo Neil Ashton, Lewis Buckley ac Ilan ap Gareth dros yr haf.

Yn y gêm ddiwethaf rhwng y clybiau fe enillodd Met 5-0 – eu buddugoliaeth fwyaf erioed yn UG Cymru.

Di-sgôr oedd hi yn yr unig gêm arall rhwng y ddau dîm yn UG Cymru, felly bydd y Derwyddon yn awyddus i sgorio eu gôl gynghrair gyntaf yn erbyn y myfyrwyr dros y penwythnos.

Gêm ddiwethaf:
Met Caerdydd 5-0 Derwyddon Cefn (16/10/16)

Llandudno v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30
Roedd hi’n dymor digon diflas i Landudno yn 2016/17 orffenodd yn 9fed yn dilyn tymor cyntaf arbennig y flwyddyn flaenorol ble sicrhaodd y clwb le’n Ewrop ar ôl gorffen yn y 3ydd safle.

Record sgorio sâl oedd y prif reswm am y dirywiad yn Llandudno (31 gôl mewn 32 gêm), ond bydd Alan Morgan yn gobeithio y gall ei arwyddiadau ymosodol newydd Sam Ilesanmi, Shaun Cavanagh, Toby Jones a Ryan Edwards newid hynny eleni.

Cyrhaeddodd Caerfyrddin y Chwech Uchaf y tymor diwethaf, a dyna fydd y nod unwaith eto i’r clwb o’r de-orllewin.

Bydd Caerfyrddin yn chwarae eu chwe gêm gyntaf oddi cartref tra bod y gwaith yn cael ei gwblhau ar eu cae 3G newydd yn Stadiwm Cymru Tyres.

Llwyddodd Llandudno i gwblhau’r dwbl dros yr Hen Aur y tymor diwethaf gan beidio ac ildio yn y ddwy gêm yn erbyn tîm Mark Aizlewood.

Gêm ddiwethaf:
Llandudno 2-0 Caerfyrddin (10/12/16)

Dydd Sul

Y Barri v Aberystwyth | Dydd Sul – 17:15 (YN FYW AR S4C)
Mae adfywiad anhygoel Y Barri bron yn gyflawn – ar ôl ennill pencampwriaeth UG Cymru ar saith achlysur, a chodi Cwpan Cymru chwe gwaith fe aeth y clwb i drafferthion ariannol yn 2003 a dirywio’n raddol cyn cael eu tynnu o’r pyramid pêl-droed yn haf 2013.

13 mlynedd ers syrthio, mae’r Barri yn ôl yn Uwch Gynghrair Cymru ac yn barod am yr her.

Mae’r rheolwr Gavin Chesterfield wedi dangos ffydd yn y garfan sicrhaodd ddyrchafiad o Brif Adran y De gan nad oes yna newidiadau mawr wedi bod ym Mharc Jenner dros yr haf.

Yn wahanol i’r Barri, mae sawl newid wedi bod yn Aberystwyth ac nid y lleiaf o’r rheiny yw apwyntiad y rheolwr newydd Neville Powell sydd yn enw cyfarwydd i ddilynwyr y gynghrair.

Treuliodd Powell 14 mlynedd wrth y llyw i Gei Connah (1993-2007) cyn cael ei benodi’n reolwr Bangor a treulio naw mlynedd yn rheoli’r Dinasyddion (2007-16) cyn cael ei ddi-swyddo yn haf 2016.

Yn ei gyfnod fel rheolwr Bangor fe enillodd Neville Powell UG Cymru unwaith (2010/11) a Chwpan Cymru deirgwaith yn olynol (2008, 2009, 2010), ac mi fydd yn gobeithio defnyddio’r profiad hwnnw i godi Aberystwyth i fyny’r tabl wedi i’r clwb ddioddef tymor trafferthus yn 2016/17 gan osgoi’r cwymp o drwch blewyn.

Gêm ddiwethaf:
Aberystwyth 3-1 Y Barri (19/12/03)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:30 ar S4C.