5-y-penwythnos

5 y penwythnos

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu dros yr wythnos ddiwethaf yn Uwch Gynghrair Cymru.

Will Fuller (Met Caerdydd)
Llechen lân arall i Will Fuller sydd heb ildio yn hanner gemau Met Caerdydd yn UGC eleni. Mae’r myfyrwyr wedi dringo i’r 3ydd safle, ac yn dal heb golli gartref yn y gynghrair y tymor yma.

Jack Lewis (Prestatyn)
Tri Jack a dau Liam oedd y sgorwyr yn Stadiwm Motion Finance brynhawn Sadwrn, ond gôl Jack Lewis oedd yr orau o bell ffordd. Mae’r cefnwr chwith yn un o ffefrynnau’r selogion ym Mhrestatyn a gyda’r gallu i daro goliau rhagorol fel yna, mae’n hawdd gweld pam bod Neil Gibson a’i griw yn meddwl cymaint ohono.

Chris Baker (Met Caerdydd)
Roedd un gôl yn ddigon i’r myfyrwyr drechu Llandudno yng Nghyncoed brynhawn Sul, a Chris Baker rwydodd y gôl honno i gasglu ei drydedd gôl o’r tymor. Mae Met wedi cael dechrau cadarn i’r tymor, a tydi’r clwb heb ildio mwy nac un gôl mewn gêm yn eu saith gêm ddiwethaf.

James Demetriou (Bangor)
Sgoriodd James Demetriou ar ei ymddangosiad cyntaf i Fangor i yrru’r Dinasyddion yn ôl i frig tabl UG Cymru. Ar ôl arwyddo i’r clwb ddydd Gwener, daeth Demetriou ymlaen fel eilydd ar yr egwyl a gadael ei farc yn syth gyda ergyd o bellter oedd yn rhy boeth i Ashley Morris yn y gôl.

Greg Draper (Y Seintiau Newydd)
Yn dilyn perfformiad safonol ganol wythnos ble sgoriodd Draper ddwywaith yn erbyn Y Fflint yng Nghwpan y Gynghrair, fe sgoriodd blaenwr y Seintiau ddwy arall dros y penwythnos gan helpu’r Seintiau i gamu i rownd wyth olaf Cwpan Her Irn Bru. Roedd ei gôl gyntaf yn hyfryd wrth iddo droi ei ddyn yn gelfydd cyn plannu’r bêl heibio’r golwr i do’r rhwyd.