S4C
Dewisiadau

Cynnwys

  • Dianc! Heno am 21:30

    Sioned, Martha ac Arwel fydd yn cael eu gadael mewn lleoliad anghysbell ac yn ceisio datrys problemau a chyflawni sialensiau dros 24 awr er mwyn ennill £1000.

  • Rygbi Pawb Heno am 22:30

    Ymunwch a Lauren Jenkins sy'n cyflwyno uchafbwyntiau estynedig o'r gêm Cynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru rhwng Ysgol Yr Eglwys Newydd ac Ysgol Glantaf.

  • Celwydd Noeth Heno am 20:25

    Nia Roberts fydd yn tywys y cystadleuwyr drwy'r rowndiau wrth iddynt anelu at gipio'r jacpot o £10,000. Does yna ddim cwestiynau i'w hateb - rhaid dod o hyd i'r celwyddau i ennill.

Rhaglenni

Fy S4C

Tanysgrifiwch i dderbyn e-bost misol sy'n cynnwys gwybodaeth am ein rhaglenni, gwasanaethau, nwyddau a'n digwyddiadau ac yn cynnig cyfle i chi leisio barn am ein gwasanaethau.

Tanysgrifio!
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?