S4C
Menu

Navigation

Gwreiddiau: Yr Iddewes

warning Rhybudd rydym wedi canfod rhwystr hysbysebion

Dydyn ni ddim eisiau i chi gael eich rhwystro rhag gwylio ein rhaglenni, ac felly rydym yn gofyn i chi analluogi eich rhwystr hysbysebion i chi weld ein cynnwys.

Dydyn ni ddim yn gorfodi hyn, ond cofiwch fod arian hysbysebion yn gymorth i ni greu cynnwys ac mae rhwystro hysbysebion hefyd yn rhwystro'r chwaraewr fideo rhag gweithio'n gywir e.e ni fydd rhai isdeitlau na thraciau sain ar gael i chi.

playDw i'n deall, chwarae p'un bynnag
circlePlay

Manylion rhaglenni

Mae Andrew Jones yn ffarmwr o Gwmann ger Llambed ac mae gwreiddiau ei deulu yn ddwfn yn yr ardal. Ond rhai blynyddoedd yn ol cafodd hyd i wybodaeth am ei gefndir a chael tipyn o syndod. Clywodd fod ei hen fam-gu (x9) yn fenyw hynod iawn a ddaeth i Landysul 300 mlynedd yn ol fel gwraig ficer y plwyf. Does dim byd rhyfedd am hynny - ond am y ffaith ei bod hi'n Iddewes. Yn y rhaglen hon byddwn yn teithio gydag Andrew i Lundain ac i'r Gororau wrth iddo drio canfod mwy am ei hen fam-gu a cheisio d
Oes gennych chi farn am ein cynnwys?
Cysylltwch â ni!
chat Rhannwch eich sylwadau â ni
A-Y rhaglenni loading
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?
close

Eich adborth

Carwn glywed wrth ein cynulleidfa.
Beth hoffech siarad amdano?