S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni i blant bach: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Llan-ar-goll-en, Meic y Marchog, Digbi Draig, Sblij a Sbloj, Sam Tan, Cacamwnci.

 • English and Welsh subtitles
 • /
 • Audio described
 • /
 • /
 • Signed
06: 00
Heini - Canolfan Arddio

A series full of movement and energy to encourage young children to keep fit. In this programme "Heini" visits a garden centre.

 • English subtitles
06: 15
Guto Gwningen - Hanes y Storm

Guto, Lili and Benja race to rescue Nel's beloved blanket, escape Mr Cadno, and get back home before a brewing storm finally breaks.

 • English subtitles
06: 30
Octonots - Yr Octonots a'r Mwydod Tanio

While diving down to the Midnight Zone, the Octonauts are attacked by bomber worms.

 • English subtitles
06: 40
Peppa - Sglefrio

Peppa and George go skating, but they haven't been before and Peppa keeps falling over.

 • English subtitles
06: 45
Llan-ar-goll-en - Y Brwsh Gwallt Coll

The villagers are rehearsing for the local talent show, but before the show begins, Prys and Ceri are called to solve the mystery of the missing hairbrush.

 • English subtitles
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Stori Sblash

Sblash wants to tell a bedtime story so Meic resolves to give him an adventure to recount. But Sblash is a dragon and Meic's adventures are all knightly. Meic has to learn to let Sblash tell his own story - of a dragon adventure!

07: 15
Digbi Draig - Cefnder Dewr

Digbi's cousin, Dewi, visits Pen Cyll. It eventually becomes clear that his heroic tales are too good to be true!

07: 25
Sblij a Sbloj

Sblij and Sbloj are helping at a cafe - but somehow manage to lose the letter 'w' from the blackboard!

07: 35
Sam Tan - Trafferth Ty Coeden

The Pontypandy Pioneers are working towards their construction badges. The tree house is ready to have some work done to it. Norman is desperate to be the first one into the treehouse and so is his cousin Derec. Norman doesn't do his task properly and puts everybody else in danger. Will Fireman Sam get to them in time?!

07: 45
Cacamwnci

Plenty of laughs in this comedy for pre-school children, full of sketches, jokes and fun!

 • English subtitles

08:00 Stwnsh Sadwrn

Stwnsh Sadwrn

Cyfres fyw newydd i ddiddanu'r plant ar fore Sadwrn. Yn y stiwdio bydd gemau gwirion wrth i'r cystadleuwyr geisio osgoi cael eu stwnsho! Bydd cystadlaethau hefyd i'r gwylwyr gartref a chyfle i gyfrannu at y Wal Negeseuon. Bydd y Brodyr Bidder yn mynd benben a'i gilydd mewn heriau gwahanol a bydd cyfle hefyd i glywed y clecs diweddaraf am gerddoriaeth, fideos feiral, ffasiwn, ffilmiau a byd y selebs. Y rhaglenni heddiw bydd Gwboi a Twm Twm, Chwarter Call, CIC ac Y Dyfnfor.

 • English and Welsh subtitles
 • /
 • Audio described
 • /
 • /
 • Signed
08: 15
Gwboi a Twm Twm - Dawns y Ddoler

When Gwboi and Twm Twm find out they can win a million Frosty Bucks by writing the new Frosty Mart jingle, Lenny does everything in his power to stop them.

08: 45
Chwarter Call

Fun and laughter with 'Rong Cyfeiriad', 'Pop Ffactor' and 'Y Ditectif'.

09: 10
CIC

Cic - a must-watch for all young football fans. This time, we talk to Hal Robson Kanu about his wonder goal during Euro 2016; Owain returns to Swansea City to check out the new fitness gadgets and the presenters take part in a fast and furious handball match.

09: 35
Y Dyfnfor - Castell Loki

While fighting over Viking treasure, the Nektons take over the Dark Orca. But the pirates in turn take over the Aronnax. Neither side is happy about strangers in their homes! But neither side is willing to back down.

10:00 Dathlu

Dathlu - Melfyn Parry

Yn y rhifyn yma o Dathlu! o 2010, bydd Nia Parry a'r gynllunwraig Leah Hughes yn trefnu dathliad pen-blwydd i Melfyn Parry o ardal Caernarfon.

 • English and Welsh subtitles
 • /
 • Audio described
 • /
 • /
 • Signed

10:30 Y Cleddyf gyda John Ogwen

Y Cleddyf gyda John Ogwen

Mae John Ogwen yn mentro i fyd y sinema wrth ddod a hanes y cleddyf i ben. Yn sgil mecaneiddio dulliau rhyfel yn y Rhyfel Byd Cyntaf nid oedd defnydd i'r cleddyf mwyach ar faes y gad. Yn nwylo arwyr y sgrin fawr o Robin Hood i Zorro a Star Wars daeth yn symbol o'r frwydr yn erbyn drygioni a gormes. Mae Ioan Gruffudd a Matthew Rhys yn cofio'r ffillmiau wnaeth ddylanwadu arnynt yn blant.

 • English and Welsh subtitles
 • /
 • Audio described
 • /
 • /
 • Signed

11:00 Pobol y Rhondda

Pobol y Rhondda

Cyfle i grwydro Cwm Rhondda gyda Sion Tomos Owen o Dreorci, fydd yn sgwrsio ac yn creu cartwns wrth fynd. Heddiw, bydd Sion yn symud ty, yn cael torri ei wallt mewn salon yn Nhonpentre, ac yn cyfarfod actores o'r ardal. Bydd yn mynd i Flaenllechau i sgwrsio ag un o drigolion hyna'r Rhondda Fach ac i Ferndale am gem o bingo, cyn camu ar lwyfan Theatr y Parc a'r Dar. Ac i orffen rhaglen brysur, bydd yn ymuno a chriw o ferched ar 'hen-night' yn y Lion yn Nhreorci.

 • English and Welsh subtitles
 • /
 • Audio described
 • /
 • /
 • Signed

11:30 Ward Plant

Ward Plant

Diabetes, torri coesau a chorwynt Ophelia! Does 'na'r un diwrnod 'ru'n fath ar Ward Plant, Ysbyty Gwynedd, Bangor.

 • English and Welsh subtitles
 • /
 • Audio described
 • /
 • /
 • Signed

Prynhawn

12:00 Cynefin

Cynefin - Rhydaman

Y tro hwn bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sion Tomos Owen yn crwydro Dyffryn Aman gan fynd ar drywydd straeon difyr a chudd yr ardal sydd wedi ei ddylanwadu'n llwyr gan yr hyn oedd i'w ddarganfod o dan ein traed. O grwydro dros ac o dan y Mynydd Du cawn gyfle hefyd i ymweld ag un o addoldai mwyaf hanesyddol Cymru ac un o fusnesau teuluol enwocaf Cymru yn ogystal a chlywed am gysylltiadau Ffrengig annisgwyl y dyffryn.

 • English and Welsh subtitles
 • /
 • Audio described
 • /
 • /
 • Signed
12: 58
Y Tywydd

Weather forecast for Wales.

13:00 Ffermio

Ffermio

Y tro hwn, bydd Alun yn edrych ar un o afiechydon mwyaf heintus y diwydiant defaid; bydd Daloni yn clywed am raglen newydd sy'n werth dwy filiwn o bunnoedd a bydd Meinir yn Sioe Botensial Aberhonddu.

 • English and Welsh subtitles
 • /
 • Audio described
 • /
 • /
 • Signed

13:30 Clwb Rygbi Rhyngwladol

Clwb Rygbi Rhyngwladol - Iwerddon v Cymru

Iwerddon yn erbyn Cymru o Stadiwm Aviva, Dulyn ym Mhencampwriaeth y 6 Gwlad NatWest. Cic gyntaf 2.15.

 • English and Welsh subtitles
 • /
 • Audio described
 • /
 • /
 • Signed

Noson

16:45 3 Lle

3 Lle - Alwyn Humphreys

Y cyflwynydd a'r arweinydd cor, Alwyn Humphreys, sydd yn ein tywys i dri lle sydd wedi chwarae rhan bwysig yn ei fywyd - Pont Menai, Bwyty'r Balti Empire yng Nghaerdydd a Chapel y Tabernacl, Treforys.

 • English and Welsh subtitles
 • /
 • Audio described
 • /
 • /
 • Signed

17:10 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

 • English and Welsh subtitles
 • /
 • Audio described
 • /
 • /
 • Signed
17: 23
Y Tywydd

Weather forecast for Wales.

17:25 Pobol y Cwm Omnibws

Pobol y Cwm Omnibws

Cipolwg yn ol dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin.

 • English and Welsh subtitles
 • /
 • Audio described
 • /
 • /
 • Signed

19:15 Clwb Rygbi

Clwb Rygbi - Scarlets v Ulster

Scarlets yn erbyn Ulster o Barc y Scarlets yn y Guinness PRO14. Cic gyntaf, 7.35.

 • English and Welsh subtitles
 • /
 • Audio described
 • /
 • /
 • Signed

21:35 Noson Lawen

Noson Lawen - Aeron Pughe

Aeron Pughe sy'n cyflwyno Noson Lawen fywiog o Lanfair Caereinion yng nghwmni Dafydd Iwan, Robyn Lyn Evans, Gwibdaith Hen Fran, Cor Meibion Machynlleth, Aneira Evans, Malen Meredydd Aeron, Ysgol Gynradd Glantwymyn a Ffermwyr Ifanc Bro Ddyfi.

 • English and Welsh subtitles
 • /
 • Audio described
 • /
 • /
 • Signed
22: 38
Y Tywydd

Weather forecast for Wales.

22:40 Parch

Parch

Terwyn sy'n trefnu'r angladd a phan fydd yn troi at Eurig i'w gynorthwyo, mae atgofion hwnnw o'i hen fywyd fel ymgymerwr yn dechrau llifo yn ol. Mae Cerian yn awyddus i osgoi cwympo 'nol i'r hen drefn ac felly mae cynnig Sheridan i brynu'r cwmni yn apelio'n fawr ati hi. Mae Myfanwy wedi cytuno i weinyddu priodas Elfed ac Oksana ond nid yw'n gallu mwynhau'r dathliadau gan fod Sioned aflonydd yn dal i'w phoenydio. Rhaglen ola'r gyfres.

 • English and Welsh subtitles
 • /
 • Audio described
 • /
 • /
 • Signed

23:40 Jonathan

Jonathan

Ymunwch a Jonathan, Nigel a Sarra ar drothwy gem Cymru yn erbyn Iwerddon. Y gwesteion heno ydy'r cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol Nicky Robinson a'r soprano Elin Manahan Thomas.

 • English and Welsh subtitles
 • /
 • Audio described
 • /
 • /
 • Signed

00:45 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c.

 • English and Welsh subtitles
 • /
 • Audio described
 • /
 • /
 • Signed
01: 18
Y Tywydd

Weather forecast for Wales.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?